Effector w Złotej Setce Echa Dnia

Effector w Złotej Setce Echa Dnia Opublikowany: 22.11.2017

W tym roku redakcja "Echa Dnia” opublikowała po raz dziesiąty ranking 100 największych przedsiębiorstw województwa świętokrzyskiego. Na 75 pozycji tego zestawienia znalazła się firma Effector S.A.

To jedna z najbardziej obiektywnych klasyfikacji firm naszego województwa, sporządzona na podstawie sprawozdań finansowych spółek, przy współpracy Agaty Wojtyszek - wojewody świętokrzyskiego, Adama Jarubasa - marszałka województwa oraz pracowników Wydziału X Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach. Kryterium, które zadecydowało o  miejscu zajmowanym przez przedsiębiorstwa w rankingu są przychody ze sprzedaży za 2016 r. Ranking odzwierciedla kondycję branż w naszym regionie, ich rentowność oraz trendy dotyczących zatrudnienia w świętokrzyskich spółkach.