Społeczna odpowiedzialność biznesu

Effector to firma realizująca idee Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, zachowująca wysokie standardy zrównoważonego rozwoju na wielu płaszczyznach. Spółka dba o to, by stosowane przez nią technologie oraz oferowane wyroby były neutralne dla środowiska naturalnego. Dlatego też systematycznie modernizuje linie produkcyjne oraz inwestuje w nowoczesne technologie. Jej centrum zainteresowania stanowią wielopłaszczyznowe relacje z wieloma grupami interesariuszy: zwłaszcza z pracownikami, klientami, partnerami w biznesie, inwestorami oraz szeroko rozumianymi lokalnymi społecznościami.

Obszary, na których firma Effector koncentruje swoje działania, to