Współpraca CSR

Przejawem działalności społecznej jest program współpracy firmy Effector z wieloma instytucjami społecznymi i edukacyjnymi. Spółka finansuje zakup potrzebnych pomocy naukowych oraz sprzętu, wspomagającego oraz urozmaicającego działania edukacyjne. Spółka realizuje interesujące przedsięwzięcia z Politechniką Świętokrzyską, w ramach wspólnie podjętych działań. Dofinansowuje wybrane projekty, realizowane przez uczelnię oraz organizuje praktyki studenckie w należącym do firmy zakładzie pracy.


Współpraca z domami dziecka


 

Firma od lat angażuje się w pomoc dla jednego z domów dziecka. Placówka otrzymuje od przedsiębiorstwa przedmioty i urządzenia codziennego użytku, niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania. Są to m.in.: meble, komputery, telefony, a także odzież, zabawki i słodycze. Dzieci biorą udział w firmowych spotkaniach (np. kolacjach wigilijnych, festynach rodzinnych), otrzymują także dofinansowanie do wycieczek oraz wyjazdów wakacyjnych.
Firma wspiera również akcję zbierania plastikowych zakrętek, z których dochód przeznaczony jest na finansowanie domów dziecka.


Współpraca z Politechniką Świętokrzyską


 

Spółka realizuje interesujące przedsięwzięcia z Politechniką Świętokrzyską, w ramach wspólnie podjętych działań. Dofinansowuje wybrane projekty, realizowane przez uczelnię oraz organizuje praktyki studenckie w należącym do firmy zakładzie pracy.


Współpraca z instytucjami


 

Firma Effector angażuje się w działania organizowane wspólnie z niepublicznymi instytucjami pomocy społecznej, będąc jednym z partnerów przedsięwzięć. Spółka pomaga w realizacji projektów przygotowywanych z myślą o podopiecznych tych ośrodków, takich jak spotkania, wydarzenia, remonty budowlane.